Program for «Himmel & Hav» 2018

Fredag 13.
kl. 19:00 – Åpningsmøte med Pernille og Jørn Strand

Lørdag 14.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Annie Schaug
kl. 19:00 – Evangeliesenteret/ Trond Eriksen

Søndag 15.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Kjell Haltorp
kl. 19:00 – Birger Wroldsen

Mandag 16.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Oddvar Tegnander
kl.15:00 – Kjell Haltorp (misjon)
kl. 19:00 – Jørn Strand

Tirsdag 17.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Shaneen Clarke
kl. 19:00 – Shaneen Clarke

Onsdag 18.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Jørn Strand
kl. 19:00 – Carl-Gustaf Severin

Torsdag 19.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Carl-Gustaf Severin
kl.15:00 – Sebastian Stakset (ungdom) 
kl. 19:00 –Sebastian Stakset

Fredag 20.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Dennis Greenidge
Kl. 19:00 – Dennis Greenidge

Lørdag 21.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Anne & Stephan Christiansen
kl. 19:00 – Anne & Stephan Christiansen

Søndag 22.
Kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Birger Wroldsen

(Dugnad for å pakke teltet etter møte)

Sang krefter:
Lovsangsteam fra Sannhetens Ord Bibelsenter
May-Linda med team
EFA-Senterets «teltmusikk»

Lukk meny