Over flere år har vi bygd opp et TV studio med plass til over 230 besøkende på basen vår i Froland.

Du kan følge direkte sendingene på TV Visjon Norge hver tirsdag fra kl. 20:00 til 22:00. Vi sender også direkte på You Tube i samme tidsrom.

Igjennom TV arbeidet når vi ut til tusenvis av mennesker med evangeliet og vi får mange tilbake meldinger om at folk blir frelst, helbredet, løst fra lenker og bånd og fornyet i troen på en mektig Gud.

Lukk meny