Barne møter

Gratis barnemøter med uteaktiviteter for 1-14 år – kl. 11.00-13.00. 

For å ivareta barnas sikkerhet, er vi nøye med å registrere barna både når de   ankommer og når de hentes på barnemøtene.

  • Registrering fra kl. 10:45. Alle barn må ha tlf. nr. til en ansvarlig person som er tilgjengelig under møtet.
  • Alle barn må hentes kl. 13:00. Viktig at barna er registrert ut før de forlater barneteltet.
  • Barn under skolealder skal være i følge med en voksen/ansvarlig ungdom når de leveres/hentes.
  • Alle barn må ha med matpakke og drikke
  • Barna får hver dag utdelt t-skjorte som de skal ha på seg til de er utregistrert.

Vi ønsker og ber om at barna skal bli godt kjent med Jesus og erfare ham i livene sine.
Vær med å be for barnemøtene.