"Evangeliet For Alle" starter opp bibelskole høsten 2019!

GUDS ORD // GUDS KRAFT // GUDS NÆRVÆR

Rektor på bibelskolen Thomas Johannessen (t.v) og Jørn Strand (t.h) arbeider nå med å få alle ting på plass til oppstart.

EFA-bibelskolen vil ha som formål å disippel gjøre troende til å bli etterfølgere av Jesus. Vi ønsker å bevisstgjøre troende på at den som tror på Jesus Kristus også er kalt til å gjøre de gjerningene Jesus gjorde. Apostlenes gjerninger viser oss original kristendommen og vi vil motivere den enkelte troende til å la seg justere/korrigere av Guds ord så vi kan fortsette å skrive nye kapitler av Apostlenes gjerninger i vår tid …  Skolen vil gå over ett år og ha daglig undervisning.

 

Lærere ved skolen vil blant annet bli :

Kjell Haltorp
Sebastian Stakset
Birger Wroldsen
Carl-Gustaf Severin
Jørn Strand
Thomas Johannessen
m.fl.

Denne siden vil bli oppdatert etter hvert som ting blir avklart og landet.

For mer info kan du ringe til Thomas Johannessen på tlf. 955 24 302, eller sende en e-post til thomas@efasenteret.no

Skolestart vil være mandag 26.august

Søknadsskjema EFAbibelskole skoleåret 19/20
Navn
Fullt navn
Adresse
Gate, postnummer, sted/by
Fødselsdato
dag/måned/år
Telefon
Nasjonalitet/statsborgerskap
Er du med i en menighet, kirkesamfunn eller kristen gruppe?
skriv navnet på fellesskapet du tilhører
Si litt om din trosreise og de aktivitene/områdene du har tjent inn i der du er tilknyttet
Oppgi navn og kontaktopplysninger til en referanseperson fra det fellesskapet du er aktiv i
Navn, telefonnummer og personens stilling i menigheten og/eller iforhold til deg.
Fortell litt om deg selv og hvorfor du vil gå på bibelskolen
Er det noe spesielt skolen bør vite om deg før skolestrat?
Oppgi hvem som er din nærmeste pårørende
Navn, telefon og type relasjon
Jeg bekrefter at opplysningene jeg har gitt over er korrekte og fullstendige
skriv JA
Lukk meny