Bibelskolen

 Vi i stiftelsen Evangeliet for alle har over flere år registrert at det er et stort behov for at det blir reist opp mange nye evangelister og sjelevinnere som vil engasjere seg i arbeidet med å utbre Guds rike i landet vårt.

Vi har lenge kjent på et kall og et ønske om å være med å utruste og sette mennesker i stand til tjeneste for Herren og har derfor arbeidet aktivt med å starte opp en evangelist og sjelevinnings skole på EFA-senteret i Froland.

Vi var kommet veldig langt i denne prosessen, men har i den senere tid opplevd at Herren har åpnet en helt ny og spennende dør.

Anne og Stephan Christiansen, som er pastor par i Jesus Church Oslo, har invitert oss til å engasjere oss mer i TBBMI – Troens Bevis bibel og misjonsinstitutt i Oslo.

Dette er noe Pernille og Jørn Strand kjenner stor glede over, og har derfor takket ja til å være med som faste lærere og engasjere oss i denne ærverdige bibelskolen som ble grunnlagt av Arild Edvartsen i Sarons Dal for over 50 år siden.

Vi tror det er Herren som leder oss til å koble opp mot denne skolen som allerede er godt etablert, i stedet for å «finne opp hjulet på nytt» og starte opp en helt ny bibelskole fra grunnen av.

Vi tror det er en tid for tjenestegaver, menigheter og kristne organisasjoner å bygge allianser for å samarbeide der visjoner, drømmer og hensikt er sammenfallende. Vi tror det vil fremme Gudsrike på en effektiv måte og forløse større ressurser på alle plan.

Vi gleder oss til å ta del i det flotte arbeidet som drives igjennom TBBMI og Jesus Revolution og legger derfor bort våre egne planer om bibelskole i Froland.

Vi oppmuntrer dere som vurderte vår skole om å  klikke på logoen til Troens Liv øverst på siden.