PROGRAM FOR HIMMEL & HAV 2019

NB! Endringer kan forekomme.

Fredag 12.
kl. 19:00 – Åpningsmøte med Pernille og Jørn Strand

Lørdag 13.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Anne Christiansen
kl. 19:00 – Cladio Freidzon

Søndag 14.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Stephan Christiansen
kl. 19:00 – Cladio Freidzon

Mandag 15.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Birger Wroldsen
kl. 19:00 – Cladio Freidzon

Tirsdag 16.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Birger Wroldsen
kl. 19:00 – Jørn Strand

Onsdag 17.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Kjell Haltorp
kl. 19:00 – Carl-Gustaf Severin

Torsdag 18.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Carl-Gustaf Severin
kl. 19:00 – Sebastian Stakset

Fredag 19.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Dennis Greenidge
Kl. 19:00 – David Hathaway

Lørdag 20.
kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – David Hathaway
kl. 19:00 – Dennis Greenidge

Søndag 21.
Kl. 09:30 – Bønn og lovsang
kl. 11:00 – Jørn Strand

(Dugnad for å pakke teltet etter møte)

Sang krefter:
EFA-senterets «teltmusikk»
Team fra Jesus Church Oslo
Lovsangskoret fra Sannhetens Ord Bibelsenter.

Lukk meny