Rektor til bibelskolen er på plass!

Rektor til bibelskolen er på plass!


Rektor på bibelskolen Thomas Johannessen (t.v) og Jørn Strand (t.h) arbeider nå med å få alle ting på plass til oppstart høsten 2019.

EFA-bibelskolen vil ha som formål å disippel gjøre troende til å bli etterfølgere av Jesus.
Vi ønsker å bevisstgjøre troende på at den som tror på Jesus Kristus også er kalt til å gjøre de gjerningene Jesus gjorde.
Apostlenes gjerninger viser oss original kristendommen og vi vil motivere den enkelte troende til å la seg justere/korrigere av Guds ord så vi kan fortsette å skrive nye kapitler av Apostlenes gjerninger i vår tid …

Skolen vil gå over ett år og ha daglig undervisning.

Lærere ved skolen vil blandt annet bli : Kjell Haltorp, Sebastian Stakset, Birger Wroldsen, Carl-Gustaf Severin, Jørn Strand, Thomas Johansen, m.fl.

Ønsker du informasjon kan du ringe til Thomas Johannessen på tlf. 955 24 302

GUDS ORD – GUDS KRAFT – GUDS NÆRVÆR

Lukk meny