Det blir ungdomsmøter i Hove Amfi fra kl. 22:00 – 

Utfyllende informasjon kommer –